Πιστοποιήσεις

Τα προϊόντα της εταιρίας είναι πλήρως πιστοποιημένα και εναρμονισμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζοντας πάντα την σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά και τους πελάτες που μας στηρίζουν από την αρχή της λειτουργίας μας.