Σεμινάριο και μίνι έκθεση στην ομοσπονδία ανελκυστήρων της Ρωσίας

Η εταιρεία μας εκπροσωπήθηκε και συμμετείχε σε σεμινάρια και μίνι έκθεση που πραγματοποιήθηκε από την ομοσπονδία ανελκυστήρων της Ρωσίας. Εκεί υπήρξαν διάφορες επαφές με πολλούς επαγγελματίες του χώρου που δήλωσαν ενδιαφέρον για το προϊόντα που εκθέσαμε. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο φούλ ηλεκτρικό πακέτο φρεατίου και στη σειριακή επικοινωνία μεταξύ πίνακα και θαλάμου ανελκυστήρα που προτείνουμε . Τα αποτελέσματα θα φανούν σε βάθος χρόνου. Το βασικό θέμα είναι η συμμετοχή και το ενδιαφέρον του επαγγελματία ο οποίος επιλέγει σωστές και σοβαρές συνεργασίες πάντα με πιστοποιημένα προϊόντα και χωρίς τεχνικά προβλήματα.