Ισολογισμοί

Εδώ μπορείτε να δείτε τους ισολογισμούς της εταιρείας

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014